top of page
A9A00483.JPG

N Ä C H S T E   P R E M I E R E N / U P C O M I N G  

LE GRANDE MACABRE   György Ligeti   |  Hessisches Staatstheater Wiesbaden  |  28. September 2024

DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG  Katja Brunner   |   Deutsches Theater Berlin   |  19. Dezember 2024

_A5A2757.jpg
_A5A3117.jpg
bottom of page